Tuesday, May 8, 2012

hidupdibuminihanyasebentar

adakah kita akan mati ?

ya kita akan mati !
tapi kita kena bersedia untuk mati

*semak balik rutin-rutin kita adakah cukup sebelum ajal menjemput.

No comments:

Post a Comment